Категории

Последни новини

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ и ПРАВИЛА
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ПЛАТФОРМАТА ЗА ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ и УСЛУГИ – домейн http://www.evtinoe.com, ПО-ДОЛУ НАРИЧАН ОЩЕ ТЪРГОВЕЦА

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условияи правила, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на Потребителите/Клиентите си посредством Интернет магазин, намиращ се на Интернет адрес (домейн) http://www.evtinoe.com наричан за краткост Сайт. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона съгласен Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила. 

Wallenbert Ltd. ЕООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201525120, със седалище гр. Пловдив, ул. Копривките 21; идент. No по ЗДДС: BG201525120, имейл: info@evtinoe.com

2. Идентифициране на Потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /http://www.evtinoe.com/, съхранение на IP адреса на Потребителя/Клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /http://www.evtinoe.com/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона "КУПИ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в пазарската кошница/количка?/. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е скл. Договор?
5. ТЪРГОВЕЦЪТси запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с/без ДДС или в GBP, EUR, USD ако се ползва модул за разплащания PayPal, или ако се ползва модул за разплащания на Bank DSK във всяка налична в evtinoe валута.

 

       Поръчки

 Електронният магазин evtinoeприема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят/Клиентът може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят/Клиентът се задължава да заплати крайната й цена. След заплащането системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Поръчките се смятат за успешно завършени и обвързващи само след успешно плащане чрез виртуалния ПОС терминал, системата за разплащания на PayPalили с банков превод. При неуспешно плащане поръчката остава в потребителската сметка за срок от 10 дни. След изтичането на срока поръчката бива изтрита. Статусът на поръчката може да се следи в реално време през потребителската сметка. Клиентите от България, могат да заплатят и чрез наложен платеж при доставка.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

 

1. Липса на наличност на поръчаната стока;

2. Неуспешно плащане от страна на Потребителя/Клиента; Изключения се допускат, когато Потребителя/Клиента е избрал форма за разплащане чрез наложен платеж.

3. Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя/Клиента.

 

При възникване на проблеми с доставката по вина на evtinoe всички допълнителни разноски са за сметка на evtinoe. Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя/Клиента.

 

II. ДОСТАВКА

 

7. Начина за доставка, предлаган от Evtinoe.com е със спедиторска фирма или Български пощи. Срокът на доставка до избраната от Потребителя/Клиента крайна дестинация е до 5 работни дни за България и до 25 работни дни икономична доставка за Света.

Цената за доставка се определя на база тегло, размер и дестинация, съгласно цените на избраната спедиторска фирма. Evtinoe.com има интегрирани модули за автоматично изчисление на разхода за доставка на спедиторските фирми Econt иSpeedy, както и от сайта на Български пощи http://www.bgpost.bg/,  според избраната от Потребителя/Клиента форма и срок за доставяне.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, evtinoe.com се задължава да уведоми Потребителя/Клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

Потребителят/Клиентът може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя/Клиента.

Потребителят/Клиентът има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да върне получената стока в срок до 7 работни дни, считано от деня на получаването й като заплати разходите по връщането й.

В този случай Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

При неизпълнение на тези условия evtinoe запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя/Клиентa.

Потребителят//Клиентът е длъжен да уведоми писмено evtinoe относно желанието си да върне стоката/стоките на имейл: return@evtinoe.com и да я/ги върне на посочения адрес от evtinoe, като разходите по връщането са за сметка на Потребителя/Клиента.

В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стоката, evtinoe възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневния законоустановен срок чрез платежното средство, ползване за плащане на поръчката. Всички разходи, които Потребителят/Клиентът е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от evtinoe услуги, това ще бъде направено от evtinoe чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането

Потребителят/Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТне е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТсе освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 

Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от Потребителя/Клиента стока.

 

IV. ЦЕНИ


9. Цените, посочени на сайта не/включват опаковане и транспортиране до адреса за доставка посочен от Потребителя. Транспортът за доставка на стоките се изчислява по приложена тарифа, като се допуска, ако това е допълнително посочено и указано от Търговецада бъде ибезплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Потребителят/Клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

       Цени и начин на плащане

Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Начините на плащане, които се приемат са следните:

 - По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя/Клиента, се създава поръчка с номер. Потребителят извършва банков превод по сметка на Wallenbert Ltd., като посочи номера на поръчката като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни.

 

Име на банка: DSK Bank

Име на бенефициент: Wallenbert Ltd

BIC: STSABGSF

IBAN: BG51STSA93000019400045

 - С кредитна / дебитна карта - При плащане с банкова карта Потребителят/Клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Банка ДСК или Paypal, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане в следните валути GBP, EUR, USD ако е избрал модул PayPal, а когато е избрал модула за разплащания на Банка ДСК Потребителят/Клиентът може да предпочете разплащане във всяка една от наличните валути в evtinoe.

Evtinoe не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от Evtinoe стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя/Клиентаи обслужващата го банка.

Evtinoe не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане на Банка ДСК или PayPal.

Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане са: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron и др.

       За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

- Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.

- Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

- В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.


       Данните, които клиента трябва да попълни за плащане с карта са:

- Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име накартодържателя, адрес)

-Данни за автентикация. За идентифицирането ви като картодържател, платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола.


Транзакционната валута (тази която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

10. Потребителят/Клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /http://www.evtinoe.com/.

11. Потребителят/Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят/Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата /http://www.evtinoe.com/.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 
•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦАуслуги; 

•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 

• да не извършва злоумишлени действия; 

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /http://www.evtinoe.com/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

15. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

16. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /http://www.evtinoe.com/.  

17. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /http://www.evtinoe.com/.

17а. След получаване на плащането,ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19 ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: return@evtinoe.com. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 
21. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

23.ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

 

24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителятне заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителятзаяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

25. Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /http://www.evtinoe.com/ на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя/Клиента.

27. Интернет магазина /http://www.evtinoe.com/ е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 

Последна актуализация: 23 октомври 2016г.

Количка

Количката е празна.

Валути